Co stanowi realne zagrożenie dla rozwoju turystyki?

Co stanowi realne zagrożenie dla rozwoju turystyki? Przede wszystkim kryzys, jaki miał już miejsce niejednokrotnie a często można powiedzieć, iż odczuwalny jest do tego stopnia że niemal do minimum ogranicza ruch turystyczny w danym kraju. Oczywiście zmiana klimatu co chyba zaskoczy niektóre osoby, odgrywa diametralne znaczenie w aspekcie warunków do jakich przyzwyczaili się dotychczas turyści, doskonałym tego przykładem może być znacznie gorszy sezon zimowy w naszym kraju, mała ilość śniegu powoduje iż szukamy innych miejsc do uprawiania sportów zimowych. Kolejnym zagadnieniem jakie warto tutaj dodać, jest niechęć samych mieszkańców danego regionu do obcowania z potencjalnymi turystami, tam gdzie panuje miła oraz gościnna atmosfera aż chce się przyjechać, jednak gdy spotkamy się z zupełnie odwrotnym odczuciem to nie zamierzamy w danym miejscu dłużej przebywać. Realnym zagrożeniem dla turystyki są również przemiany społeczne i polityczne, a nawet typowo gospodarcze, kraje które są niepewne pod tym względem tracą najwięcej co zresztą nie stanowi żadnego większego zaskoczenia. Z drugiej jednak strony istnieje wiele mniejszych czynników które de facto mają negatywny wpływ na rozwój turystyki, brak odpowiedniego zaplecza i infrastruktury do samego wypoczynku, ewentualnie walorów turystycznych czy odpowiedniego ich prezentowania. Przekonaliśmy się o tym na początku lat 90tych, gdy w naszym kraju spadł ruch turystyczny i nie było wiadomo co jest tego powodem, otwarcie granic spowodowało że nawet Polacy decydowali się na urlop w innym kraju a ci którzy przybywali do nas, mówili o niewystarczających warunkach ewentualnie podejściu do samego turysty. Szereg adekwatnych zmian jakie potem zrealizowano pozwolił odzyskać pozycję na światowych rynkach turystycznych, nigdzie jednak nie jest powiedziane, że nie zachodzi potrzeba dalszego kreowania turystyki by nie doszło do jej nagłego zahamowania. Turystykę jako dziedzinę, branżę oraz rynek trzeba wspierać a nawet dofinansowywać w niektórych obszarach.